اخبار سیاسی » مدافعان حرم طرح خاورمیانه جدید را خنثی کردند