ویچنزو مونتلا را اولین بار سایت گل نسخه ایتالیایی و توتو مرکاتو به عنوان گزینه هدایت تیم ملی ایران معرفی کردند. با یک قرارداد معمولی سالیانه 500 هزار یورویی. مربی پیشین میلان که خیلی شاخص نبوده اما مربی بدی هم نبوده و بازیکن خوشنامی بوده است. این مربی برای 3/5 سال با ایران مذاکره کرده بود. البته فدراسیون تاج خبر مذاکره با او را هیچ وقت تائید نکرد و مشخص نیست چه کسی مشغول مذاکره با این مربی بوده است. چون فدراسیون فوتبال ایران تقریبا ریالی پول برای تسویه بدهی هایش ندارد!

با این وجود گفته شده و رسانه‌های ایتالیایی ادعا کردند برای مونتلا حتی دعوتنامه سفر به ایران رسیده بوده است ولی این مربی جوان پس از صحبت با یک مربی پیشین تیم ملی ایران به فدراسیون کشورمان نه گفته است. دلایل نه گفتن او به خاطر شرایط تحریم‌ها و ماوردی از این دست بوده است! البته این ها ادعاهای طرف ایتالیایی است.